نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محبوبه پاکدامن دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خانه گستر، لاین آخر، روبروی دانشگاه آزاد- واحد 2
دکتر فیروزه نفیسی تخصص زنان و زایمان جزیره کیش