نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر ماندانا پولادزاده دکترای حرفه‌ای پزشکی خرمشهر - آرش 4
دکتر جمشید مریدی دکترای حرفه‌ای داروسازی میدان شهید مطهری، نرسیده به پاساژ جمهوری، داروخانه دکتر مرید...
دکتر امین تاجیک پلاشت دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 1- فلکه عروج، پشت شهر بازی، ساختمان بنیاد
دکتر محمدحسین شلیلی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان کمربندی(بلوار شهدای گمنام)بین امیرکبیر واسفند
دکتر محمد علی ارگانی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان 40 متری، روبروی داروخانه شبانه روزی
دکتر شهرام مقام دکترای حرفه‌ای پزشکی بلوار شهدای سازمان اب، روبروی هتل سبز، منازل سازمانی شبکه به...
دکتر نوشین باقرانی دکترای حرفه‌ای پزشکی میدان شهید مطهری، روبروی ایستگاه خطبقه واحد، ساختمان پزشکان
دکتر فرزام مکرمی تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) چهارراه شهید مطهری، داروخانه شبانه روزی امام رضا(ع)، ساختمان...
دکتر سید محمد ثابت قدم تخصص بیماری‌های کودکان خیابان چهل متری، روبروی داروخانه شبانه روزی امام رضا، ساختما...
دکتر نوشین حسینی تخصص زنان و زایمان میدان شهید مطهری، طبقه فوقانی پاساژ نگین
دکتر هدایت اله اورنگ ازادیبخش دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام رضا (ع)، ساختمان جدید پزشکان