نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمود باباییان دکترای حرفه‌ای پزشکی خمینی شهر
دکتر شهناز باقری تخصص زنان و زایمان خمینی شهر - خیابان شریعتی جنوبی - نرسیده به چهارراه شریعتی