نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر صادق جعفرپور کلوری دکترای حرفه‌ای پزشکی خلخال - بخش شاهرود - کلور
دکتر غلامرضا بناء پورغفاری دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان مظفر، پایین تر از داروخانه علایی