نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علی پویا دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان امام 2، کلینیک تخصصی امام رضا
دکتر مهدی پویا دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بلوار بسیج، درمانگاه تامین اجتماعی
دکتر سعید شادمرادی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام خمینی 3، ساختمان شفا
سیده فاطمه علویان خلیل اباد کارشناسی ارشد مامایی بلوار معلم،خیابان امام خمینی، پاساژ فرمان، طبقه اول
علیرضا میان بندی کارشناسی فیزیوتراپی خیابان امام خمینی 2
دکتر عباس عبدالهی تخصص بیماری‌های کودکان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)
دکتر حسین مومنی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان امام، امام 7، ساختمان تخصصی پزشکان شفا
دکتر سهیلا میرزایی تخصص زنان و زایمان خیابان امام خمینی، امام 7، ساختمان پزشکان مهر، طبقه دوم
دکتر محمد مازنی تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن خیابان امام خمینی 7، ساختمان پزشکان قایم