نام پزشک رشته تخصصی آدرس
مینا طاهری کارشناسی مامایی کنگاور - خیابان امام خمینی - کوی شهید سمیعی - پلاک 50
دکتر محمدولی بدری دکترای حرفه‌ای پزشکی کنگاور - خیابان امام