نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر گل پر گل محمدزاده دکترای حرفه‌ای داروسازی خیابان امام، روبروی بانک تجارت