نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر کاظم مرتضوی تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) خیابان شفا-روبه روی اورژانس
دکتر علیرضا نصری تخصص بیماری‌های داخلی جیرفت
دکتر حمیدرضا محمودی تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) جیرفت
دکتر فخرالدین سرحدی امجز دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان شهید رجایی، کوچه یکی، پلاک7
دکتر کرامت اله فرشید مهر دکترای حرفه‌ای پزشکی بلوار شهید رجایی روبروی بانک ملی
الهه امیری میجانی کارشناسی مامایی بیمارستان ایت اله کاشانی
دکتر شعله خواجویی نیا تخصص بیماری‌های داخلی خیابان شهید رجایی، کوچه بن بست شماره یک
دکتر مجید رستم نژاد تخصص جراحی عمومی خیابان شهید رجایی، کوچه پاساژ قادری
دکتر زهرا هنرور تخصص زنان و زایمان بیمارستان ایت اله کاشانی
دکتر نسیم راد تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن خیابان شهید رجایی، کوچه شماره 2