نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر ابراهیم اسکندری دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر جواد یوسفی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
حمید مسیح پور بهداروند کارشناسی فیزیوتراپی میدان امام علی (ع)، کوچه سیمین، جنب ازمایشگاه سیمین
پریسا حیدری کارشناسی مامایی بیمارستان شهدا
دکتر امین رجاء تخصص بیماری‌های کودکان خیابان امام، کوچه حسینیه اعظم