نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر میترا بحرینی تخصص زنان و زایمان اسلام آبادغرب - خیابان شهید فکوری
دکتر هادی یوسف شاهی تخصص بیماری‌های قلب و عروق کرمانشاه
دکتر اردشیر محمدی تخصص بیماری‌های کودکان اسلام آبادغرب - چهارراه بانک کشاورزی
دکتر کیومرث جعفری دکترای حرفه‌ای پزشکی اسلام آبادغرب - خیابان شهید فکوری
دکتر عبدالحسین حفیظی دکترای حرفه‌ای پزشکی اسلام آبادغرب - میدان امام
دکتر سهراب رستمی دکترای حرفه‌ای پزشکی اشلام آبادغرب - خیابان شهید فکوری
دکتر محدرضا عزیزی دکترای حرفه‌ای پزشکی اسلام آبادغرب - خیابان شهید مصطفی خمینی
دکتر یگانه پاشاروش تخصص بیماری‌های کودکان اسلام آبادغرب - خیابان شهید فکوری
دکتر رویا مصلحی تخصص زنان و زایمان اسلام آبادغرب - خیابان شهیدفکوری
دکتر علی اشرف شیخی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اسلام آبادغرب - خیابان طالقانی
دکتر ناصر کرجی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اسلام آبادغرب - خیابان شهید فکوری
دکتر ایرج محمدی تخصص جراحی عمومی اسلام آبادغرب - خیابان شهیدفکوری
دکتر سید خسرو کریمی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر طیبه مبلغی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان شهید فکوری، پاساژ جاوید، مطب دکتر چمن ازاد
دکتر گلاره کیانی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی -
دکتر پیام محمدی تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) بیمارستان امام (ره)
مرضیه نادری کارشناسی بینایی سنجی (اپتومتری) -