نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمدرضا سارونه ریگی دکترای حرفه‌ای پزشکی ایرانشهر - خیابان نور جنوبی - ساختمان پزشکان پاستور
دکتر صمد صالحی نژاد چایجان دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان نور جنب داروخانه بلوچ
دکتر رامین امینی چرمهینی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان نور جنوبی، مقابل ازمایشگاه پاستور
دکتر فرانک ابراهیم پور چابک دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان نور جنوبی، جنب بانک مسکن
دکتر تورج یزدی تخصص جراحی مغز و اعصاب بلوار طالقانی، کوچه بیمه ایران، پلاک28
دکتر الهه السادات خدایی تخصص روانپزشکی نور مرکزی، جنب داروخانه ایرانشهر، ساختمان سونوگرافی