نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سیما نوروزی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام خمینی، کوچه علیشاهی، درمانگاه ابوریحان