نام پزشک رشته تخصصی آدرس
حسین عرب زاده کارشناسی بینایی سنجی (اپتومتری) خیابان شهید بهشتی، بین بهشتی 3 و 5، جنب داروخانه شبانه روزی
دکتر محمدرضا سالاری دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام ره جنب داروخانه مطب دکتر سالاری
دکتر حمیدرضا قاصری تخصص بیماری‌های داخلی خیابان شهید بهشتی، نرسیده به نوشت افزار صبور، جنب داروخانه د...
دکتر محمد کشوری تخصص بیماری‌های قلب و عروق کوچه ده دستگاه، مجتمع پزشکان