نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سیدجمال کیانی دکترای حرفه‌ای پزشکی گرمسار
دکتر مهشاد علامه دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی درمانگاه ایوانکی
دکتر رضا عربسرهنگی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی ایوانکی، روبروی بانک ملت، روبروی پارک
دکتر زهره هراتیان دکترای حرفه‌ای پزشکی روبروی بیمارستان امام
مژگان سراجی کارشناسی مامایی خیابان شهید رجایی شمالی، شبکه و مرکز بهداشت
کیمیا علی بیگی کارشناسی مامایی -
دکتر ثریا فکرت تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) خیابان 17 شهریور، روبروی اهنگری اقای نادری
دکتر مهرنوش قاسمی جیردهی تخصص چشم پزشکی روبروی بیمارستان امام خمینی (ره)، ساختمان ولیعصر، طبقه دوم