نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر فرشته غیاثوند دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر علیرضا صادقی تخصص بیماری‌های کودکان میدان امام خمینی
دکتر سیامک شایان فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق بلوار پاسداران