نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سیروس قامشلو دکترای حرفه‌ای داروسازی ایوان - خیابان امام - روبروی بانک سپه مرکزی
دکتر علی پولادرگ دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی - کوچه نواب صفوی
دکتر علی اصغر اباذری دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - میدان امام خمینی - خیابان امام خمینی
دکتر مجید زینعلی دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی
دکتر محمد شفیعی دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی - جنب آزمایشگاه پاستور
دکتر فاطمه طالبی دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی
دکتر علی عزیزی نصاری دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی - میدان امام خمینی
دکتر فاطمه عسگری دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی
دکتر امجد قیاثی دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی
دکتر احمد ناصری دکترای حرفه‌ای پزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی
دکتر محسن رحمتی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی
دکتر کریم لاله ماژین دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی ایوان غرب - خیابان امام خمینی