نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر فرامرز نیک اندیش تخصص بیماری‌های داخلی دورود - بیمارستان 7 تیر