نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علیرضا کبرایی تخصص بیماری‌های داخلی خیابان طالقانی، روبروی داروخانه دکتر منصوری
دکتر مریم تمیمی تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) درمانگاه امید