نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر صمد خیرخواه دکترای حرفه‌ای پزشکی دهدشت، شهر دیشموک، درمانگاه