نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر حمید سیار دکترای حرفه‌ای داروسازی داراب - خیابان پیروزی - داروخانه دکتر سیار
دکتر علیرضا حشمتی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر زکیه مشکسار تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)
دکتر یوسف شاهسونی تخصص بیماری‌های داخلی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)
دکتر سید حسین هاشمی تخصص زنان و زایمان خیابان 22 بهمن، طبقه فوقانی داروخانه ولیعصر