نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علی رهنوردی اذری دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بلوار امام، جنب کوچه بهار، کنار پست بانک
دکتر حمیدرضا نجاری دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلاوند، جنب اداره مخابرات
دکتر مینا خشنودی دکترای حرفه‌ای پزشکی بیمارستان سوم شعبان
دکتر علی محمد نجاری تخصص بیماری‌های داخلی سه راه گیلاوند- ساختمان مسجد الرضا
دکتر پروین ناظر فصیحی تخصص زنان و زایمان بیمارستان سوم شعبان
دکتر محمد پورحاجی غلامی محمودابادی تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن گیلاوند، کلینیک البرز