نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مسعود حبیبی دکترای حرفه‌ای پزشکی روبروی درمانگاه سینا
دکتر یوسف حسین نژاد خیاوی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام خمینی، سه راه خیام، روبروی بیمارستان سینا، کوچه ...
دکتر علیرضا شکری دکترای حرفه‌ای پزشکی کنارک، مطب دکتر شکری
دکتر علی صمد پور دکترای حرفه‌ای پزشکی بلوار امام خمینی، نبش خیابان تعاون، درمانگاه حضرت سیدالشهدا
دکتر علیرضا صلحی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر محمدرضا سماواتی فر تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن کلینیک سینا