نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر زهرا نویدی فرد دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر هدایت نیکنام دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر ابوذر شفیعی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر علی ریاضی تخصص جراحی مغز و اعصاب بیمارستان 17 شهریور
دکتر رامونا رادمان تخصص زنان و زایمان بیمارستان 17 شهریور