نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سولماز فروتن دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان شهدای شمالی، اریکه گروس، طبقه 4، واحد 7
دکتر علی امیران تخصص بیماری‌های کودکان اریکه گروس، طبقه سوم،  واحد 1