نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر زهرا سجادی دکترای حرفه‌ای پزشکی بردسکن - خیابان 15 خرداد
دکتر رضا فکری دکترای حرفه‌ای پزشکی بردسکن - میدان مرکزی - پاساژ توکلی
دکتر وحید ضیایی تخصص جراحی عمومی خیابان قایم، مقابل ایستگاه تاکسی