نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علی اکبری دکترای حرفه‌ای پزشکی بندر لنگه - بیمارستان دکتر بهشتی
دکتر سیدعلی اصغر مطیعی جویباری دکترای حرفه‌ای پزشکی هرمزگان - بندر لنگه - بلوار طالقانی - پایگاه انتقال خون
دکتر احمد بحری پور دکترای حرفه‌ای داروسازی بندر لنگه - خیابان امام - کد پستی 79641 - داروخانه دکتر بحری...