نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مهدی کریمی تخصص جراحی عمومی میدان امام خمینی-ساختمان پزشکان امیر المومنین
مریم حاجی پور ده بالایی کارشناسی مامایی زایشگاه مهدیه
دکتر نیکو نیک نفس تخصص بیماری‌های کودکان -
دکتر امیرحسین لباسچی تخصص جراحی عمومی خیابان امام خمینی، ساختمان پزشکان سینا
دکتر امیر حسین لباسچی تخصص جراحی عمومی خیابان امام خمینی، ساختمان پزشکان سینا
دکتر علی سلاجقه تخصص روانپزشکی -