پزشک‌های جغتای

مشاهده پزشکهای جغتای بر حسب تخصص

#تخصص جراحی عمومی مشاهده همه تخصص‌ها ...

نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مرتضی سامقانی تخصص جراحی عمومی جغتای