نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمدرضا پاشایی تخصص بیماری‌های داخلی میدان ازادی