نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر لادن پورجبار تخصص زنان و زایمان خیابان امام، ربروی بانک مسکن، ساختمان پزشکان