نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مهران رضایزدی دکترای حرفه‌ای داروسازی ازنا - خیابان انقلاب - داروخانه آفاق