مشاهده پزشکهای مبارکه بر حسب تخصص

#تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) #دکترای حرفه‌ای پزشکی #تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) #تخصص جراحی عمومی مشاهده همه تخصص‌ها ...

فهرست #تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) در مبارکه

نام پزشک آدرس
دکتر بابک جمشیدیان ابتدای خیابان بسیج شمالی، دست راست