مشاهده پزشکهای اسلام شهر بر حسب تخصص

#دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی #تخصص بیهوشی #دکترای حرفه‌ای پزشکی #تخصص بیماری‌های کودکان #کارشناسی علوم تغذیه مشاهده همه تخصص‌ها ...

فهرست #دکترای حرفه‌ای پزشکی در اسلام شهر

نام پزشک آدرس
دکتر گودرز روزبهانی خیابان نوری
دکتر عماد یزدانی سودجانی -
دکتر ابراهیم یزدان خواه خیابان زرافشان، نبش کوچه 23، پلاک3
دکتر حمیدرضا شیری خیابان امام محمد باقر (ع)، میدان 3، پلاک49
دکتر حمید باباخانی سنگری موسی اباد، خیابان علی ابن ابیطالب، نبش کوچه 27، پلاک26
دکتر حمیدرضا شبانی ارانی شهرک واوان، خیابان شهید رجایی، پلاک22