جستجوی پزشک

دکتر عیسی جهان زاد

تخصص: تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تهران، اکباتان فاز ۲ بین بلوک ۹و ۱۱ آزمایشگاه پژوهش
 تلفن تماس:
4666777-8
همه پزشک‌های تهران برحسب تخصص دیگر #تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) های تهران
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.