جستجوی پزشک

دکتر علیرضا امینی

تخصص: دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: تبریز، خیابان ارتش، روبروی سینما سربازید
 تلفن تماس:
35543539
همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی های تبریز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.