جستجوی پزشک

دکتر فاطمه اسدی

تخصص: تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تبریز، جاده ایل گلی -کوی گلشهر -بیمارستان رازی
 تلفن تماس:
041133804486
همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های تبریز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.