جستجوی پزشک

دکتر غلامعلی حامد برقی

تخصص: تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تبریز، خیابان فارابی -جنب زیر گذر شمالی آبرسانی - رادیولوژی آذربایجان
 تلفن تماس:
041133348920
همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های تبریز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.