جستجوی پزشک

دکتر فاطمه قطره سامانی

تخصص: تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تبریز، خیابان دانشگاه روبروی گلباد - بیمارستان امام خمینی
 تلفن تماس:
041133347039
  هیات علمی: دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های تبریز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.