جستجوی پزشک

دکتر نسرین هراتی

تخصص: تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تبریز، چهارراه آبرسانی - روبروی اسکان درمینگاه هلال احمر
 تلفن تماس:
041133361416
همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های تبریز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.