جستجوی پزشک

دکتر گل وش زعفری نوبری

تخصص: دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: تبریز، خیابان ۱۷ شهریور جدید - کلنیک فرهنگیان تبریز
 تلفن تماس:
041- 35567874
همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی های تبریز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.