جستجوی پزشک

دکتر نادیا یثربی

تخصص: تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: شیراز، فارس - شیراز - خیابان مشیر فاطمی، ساختمان مبل همشهری، طبقه دوم
 تلفن تماس:
32337484
همه پزشک‌های شیراز برحسب تخصص دیگر #تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی های شیراز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.