جستجوی پزشک

دکتر فیروزه محب

تخصص: تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: شیراز، شیراز-خ زند-نبش کوچه ۴۳ س فارس
 تلفن تماس:
32308292
همه پزشک‌های شیراز برحسب تخصص دیگر #تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری های شیراز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.