جستجوی پزشک

دکتر شهرام باقری

تخصص: تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: شادگان، خیابان امام، مجتمع ال یاسین، ازمایشگاه مهر
 تلفن تماس:
3227655
همه پزشک‌های شادگان برحسب تخصص دیگر #تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) های شادگان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.