جستجوی پزشک

دکتر مهدی جعفری

تخصص: تخصص جراحی عمومی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: نجف آباد، نجف آباد - بیمارستان فاطمه الزهرا
 تلفن تماس:
34237092
همه پزشک‌های نجف آباد برحسب تخصص دیگر #تخصص جراحی عمومی های نجف آباد
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.