جستجوی پزشک

دکتر صادق زرین نعل

تخصص: دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: میناب، میناب - بلوار امام خمینی - آزمایشگاه سینا
 تلفن تماس:
07652966
همه پزشک‌های میناب برحسب تخصص دیگر #دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی های میناب
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.