جستجوی پزشک

دکتر میرزامحمدباقر علیزاده نوغانی

تخصص: تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: مشهد، احمدآباد عارف ۱ ساختمان آزاد
 تلفن تماس:
38411805
همه پزشک‌های مشهد برحسب تخصص دیگر #تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن های مشهد
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.