جستجوی پزشک

دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی

تخصص: تخصص جراحی مغز و اعصاب
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: مشهد، خ دانشگاه - دانشگاه ۲۹
 تلفن تماس:
38430044
همه پزشک‌های مشهد برحسب تخصص دیگر #تخصص جراحی مغز و اعصاب های مشهد
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.