جستجوی پزشک

دکتر سعید اوجانی

تخصص: تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: مشهد، مشهد- جاده سرخس -شهرک شهید رجائی بازه شیخ
 تلفن تماس:
33727884
همه پزشک‌های مشهد برحسب تخصص دیگر #تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) های مشهد
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.