جستجوی پزشک

دکتر الیاس شمسی

تخصص: تخصص چشم پزشکی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: مشهد، دکتر چمران - ساختمان جم
 تلفن تماس:
051- 38591063
همه پزشک‌های مشهد برحسب تخصص دیگر #تخصص چشم پزشکی های مشهد
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.