جستجوی پزشک

جلال احدی

تخصص: کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: مشهد، بیمارستان عالی نسب
 تلفن تماس:
2305915
همه پزشک‌های مشهد برحسب تخصص دیگر #کارشناسی ارشد فیزیوتراپی های مشهد
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.